جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000037
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی کاشمر )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/09/30
پایان مناقصه :‌1399/10/4

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي پروژه احداث تصفيه خانه و تكميل شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي كاشمر با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و اسناد مناقصه گران بايد علاوه بر سامانه ستاد بصورت فيزيكي نيز تحويل شود. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 30/09/1399 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد براي مناقصه گران ارسال خواهد شد. آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 14 مورخ 04/10/1399 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 14 مورخ 18/10/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف»: مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: احداث کامل تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي کاشمر با دبي 250 مترمکعب در شبانه روز شامل اجراي كامل عمليات ساختماني (سيويل) وفق مشخصات فني و نقشه¬هاي اجرايي به انضمام طرح، تهيه، ساخت، آزمايش در کارخانه سازنده، حمل تجهيزات مکانيکال و الكترومكانيكال به محل انبار کارفرما، نصب، آزمايش، راه¬اندازي، تهيه، حمل و نصب کليه تجهيزات و همچنين قطعات مدفون در بتن جهت نصب تجهيزات الکترومکانيکال اعم از لوله‌هاي اينسرتي، صفحات نصب تجهيزات لوله‌هاي مدفون زير خاک، تهيه دستورالعمل¬هاي بهره¬برداري و راهبري تأسيسات و تجهيزات تصفيه¬خانه، بهره¬برداري از تصفيه¬خانه به مدت 2 ماه قبل از تحويل موقت پروژه و اجراي شبكه جمع آوري و انشعابات فاضلاب شهرك به طول حدود 5 كيلومتر با لوله يو پي وي سي كاروگيت دو جداره. مبلغ برآورد: 80.145.963.440 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح عمراني). مدت انجام كار: 16 ماه جهت ساخت و احداث و 2 ماه پيش راه اندازي قبل از تحويل موقت. تضمين شركت در مناقصه: چهار ميليارد و هشت ميليون ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: تمامي پايه هاي رشته آب يا پايه هاي 4 تا 1 رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه.