تصاویر گالری
 

بازدید مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از کارگاه های خوشه صنعتی جواهرات


تاریخ: 1398/10/14