تصاویر گالری
 

افتتاح طرح های صنعتی در شهرکهای صنعتی تربت حیدریه با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران


تاریخ: 1398/10/14