تصاویر گالری
 

با حضور معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح توسعه و ارتقاء فاز اول تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر افتتاح و به بهره برداری رسید


تاریخ: 1398/12/10