جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

برگزاری جلسه آشنایی ،آموزش رایگان و عضویت در سامانه تدارکات

شروع اطلاعیه :‌1397/10/24
پایان اطلاعیه :‌1397/10/26

شرح اطلاعیه:

برگزاری جلسه آشنایی ،آموزش رایگان و عضویت در سامانه تدارکات
زمان برگزاری :روز چهارشنبه مورخ 26/10/97 ساعت 9:30 الي12 درمحل سالن آمفي تأتر شهرك فناوري صنايع غذايي

محل برگزاری :بزرگراه آسیایی، جاده شهرک صنعتی توس شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی