جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان- سال -http://www.esfand9th.ir -1398

شروع فراخوان :‌1398/06/03
پایان فراخوان :‌1398/10/01

شرح فراخوان:

Base64aHR0cDovL3d3dy5lc2ZhbmQ5dGguaXI=